Ladok

Information om återläsningen till Uppföljningsdatabasen

Återläsningen av data till Uppföljningsdatabasen i Ladok-produktionsmiljö är klar för alla lärosäten utom för Kungliga Konsthögskolan.

Arbete med återläsning för Kungliga Konsthögskolan pågår fortsatt under eftermiddagen och återupptas vid behov på måndag.

2019-12-06 | Ladoksupporten