Ladok

Införd rättning i Ladok – testmiljö – ny version 1.32.5

I version 1.32.5 ingår rättning av problem i studentgränssnittet för studenter med flera nivåer av kurspaketeringar.

Rättningen införs inom kort i produktionsmiljön. Vi återkommer med ett nytt meddelande så snart produktionsmiljön uppdaterats.

Information om rättningen publiceras så snart som möjligt, på sidan

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation, men senast i samband med att produktionsmiljön uppdateras.

2019-09-19 | Ladoksupporten