Ladok

Införd rättning i Ladok – testmiljö – ny version 1.31.5

I version 1.31.5 ingår återinförande av ny hantering av fritextord vid utannonsering av kurstillfällen efter att Hubble har uppgraderats samt en rättning avseende två fält i utbildningsinformation.

Versionsinformation publiceras så snart som möjligt på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-08-26 | Ladoksupporten