Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö till version 1.30.2

I version 1.30.2 ingår rättning av problem med behörighet att se översikten på student.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

 

2019-06-19 | Ladoksupporten