Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.49.1

I version 1.49.1 ingår bl a rättning av problem att rapportera 0 % studieaktivitet. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-06-05 | Ladoksupporten