Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.47.3

I version 1.47.3 ingår rättning så att väntande attesteringar för borttagning inte längre visas på startsidan när borttagningen är attesterad. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-05-08 | Ladoksupporten