Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.44.2

I version 1.44.2 ingår rättning så Ladoks startsida visas vid inloggning med webbläsaren Internet Explorer. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-03-30 | Ladoksupporten