Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.43.2

I version 1.43.2 ingår bland annat rättning av åtkomst till en students kursvy, i aviseringsdialog vid borttagning av resultat samt i tillgodoräknandeärenden. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-03-12 | Ladoksupporten