Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.41.2

I version 1.41.2 ingår bl a rättning av avisering vid enpersonsrapportering samt i hanteringen av nationella bevistypstexter. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-02-13 | Ladoksupporten