Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.40.4

I version 1.40.4 ingår bl a rättning av felaktig länkning i resultathantering.

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-01-30 | Ladoksupporten