Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.40.3

I version 1.40.3 ingår bl a rättning av visning av åtgärdsmenyn i ’Ej hanterade antagningar’.

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-01-29 | Ladoksupporten