Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.39.3

I version 1.39.3 ingår bl a rättning i Utdata – Studieaktivitet och -finansiering.

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-20 | Ladoksupporten