Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.39.2

I version 1.39.2 ingår rättning av valideringsfel i utbildningsinformation.
Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-18 | Ladoksupporten