Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38.4

I version 1.38.4 ingår rättning av problem att vidimera andra meriter (vid viss konfiguration).
Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-09 | Ladoksupporten