Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.33.4

I version 1.33.4 ingår rättning av problemet med att Ladok – produktionsmiljö inte kan ta emot information från NyA. Det innebär att den tidigare meddelade driftstörningen nu är åtgärdad.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

 

2019-09-26 | Ladoksupporten