Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.4

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.4
I version 1.32.4 ingår rättning av problem med överföring av rapporten ’Resultat: Grund- och avancerad nivå’ till SCB.
Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

2019-09-18 | Ladoksupporten