Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.31.3

I version 1.31.3 ingår rättning vad gäller att begränsa på period vid uttag av intyg över Förväntat deltagande samt Registreringsintyg (i administratörsgränssnittet) samt två rättningar i Utdata – Utbytesstudier.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-08-16 | Ladoksupporten