Ladok

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.30.5

I version 1.30.5 ingår rättning av problem med läsrättigheter för betastartsidan respektive visning av benämning på kurs i översikten, i de fall studenten har ett förväntat deltagande.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation 

 

2019-06-25 | Ladoksupporten