Ladok

IK-körningen i MIT-IK ej klar.

Helgens IK-körning har inte avslutats korrekt.  Vi felsöker och återkommer kl senast kl 10.  Under tiden är miljön inte tillgänglig.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-04-23 | Ladoksupporten