Ladok

IK-körningen i MIT-IK är klar

Nu är IK-körningen färdig och miljön är redo att användas.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

 

2017-10-24 | Ladoksupporten