Ladok

IK-körningen i MIT-IK är klar

Nu är IK-körningen färdig och miljön är redo att användas.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-09-28 | Ladoksupporten