Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.51.0

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikering för UFRO pågår fortfarande och kommer att vara klar inom några timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-17 | Ladoksupporten