Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.50.1

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För er som använder direkt SQL så kommer replikeringen pågå till ca 9:30.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-06-15 | Ladoksupporten