Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.31.0

Nu är uppgraderingen av Ladok -testmiljö färdig och miljön är redo att användas. För dom som använder uppföjning via SQL så pågår den några timmar till.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-08-12 | Ladoksupporten