Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.49.2

Nu är uppgraderingen av Ladok – [produktionsmiljö/testmiljö/utbildningsmiljö/integrationstestmiljö] färdig och miljön är redo att användas.

I version 1.49.2 ingår tillfällig öppning av gammalt api för bevisansökan samt rättning av möjlighet för integrationer att bifoga bilaga till bevisansökan . Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.
Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

 

 

2020-06-11 | Ladoksupporten