Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.52

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikering för uppföljning  pågår ytterligare 1 till 2 timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-09-04 | Ladoksupporten