Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok -integrationstestmiljö – ny version 1.44

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas. För dom som använder SQL access mot uppföljningsdatabasen kan det dröja ytterligare 1-2 timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-03-20 | Ladoksupporten