Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.34

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljön färdig och miljön är redo att användas förutom uppfoljningsdatabasen via sql som fortfarande pågår 1-2 timmar till. 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-10-07 | Ladoksupporten