Ladok

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö] – ny version 1.31.0

Uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö] färdig . Även nytt produktionsdata är återläst.  Vi har dock problem med återläsning av behörigheterna (tagna från gamla databasen)
Miljön är öppen men vi återkommer med nytt meddelande när behörigheterna är åtgärdade.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-08-12 | Ladoksupporten