Ladok

Gårdagens driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Den planerade driftstörningen igår (2019-05-06) ca 20 min mellan kl 22.00 och 24.00 i våra miljöer, inklusive Ladok-produktionsmiljö, påbörjades tyvärr tidigare och pågick under längre tid än aviserat. Ett förberedande arbete i andra delar av den bakomliggande systemmiljön stötte på problem som även fick påverkan i våra miljöer. Vi beklagar ev. problem detta inneburit för er i samband med störningen.

2019-05-07 | Ladoksupporten