Ladok

Framflyttad produktionssättning för HH och LNU

På grund av tekniska problem flyttas produktionssättningen för Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet fram ett dygn.

Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon torsdag 7/12 och kl 11 fredag 8/12. (Systemet går dock att komma åt, men endast i läsläge, mellan ca kl 8-10.30 den 8/12.)

Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän miljön är fullt återöppnad.

Har du frågor?
Kontakta Ladoksupport

2017-12-06 | Ladoksupporten