Ladok

Förtydligande problem med studieavgiftsbetalning till MIV

Efter felsökning kan vi konstatera att lösningen mot Migrationsverket fungerar som det är tänkt. Nya uppgifter om studieavgiftsbetalning på period går över till Migrationsverket, däremot går inga historiska poster över. Vid behov måste därför historiska poster hanteras manuellt.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-07-12 | Ladoksupporten