Ladok

Fortsatt driftstörning i MIT-Integration

Pågående åtgärder är inte klara ännu. Det innebär att miljön blir tillgänglig tidigast imorgon förmiddag.

Vi återkommer senast kl10 imorgon med mer information.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-04 | Ladoksupporten