Ladok

Förlängd uppdateringstid i MIT-Demo

Den pågående uppdateringen av MIT-Demo till version 0.86.1 pågår fortfarande och beräknas bli klar klockan 14:00. Det innebär att miljön inte är tillgänglig tills dess.

 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-08-21 | Ladoksupporten