Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – testmiljö

Uppgraderingen till 1.72 pågår fortfarande och förväntas inte bli klar till kl 09 som planerat. Det innebär att miljön inte är tillgänglig för närvarande. Driftstörningen beror på problem vid inläsning av ny databaskopia från produktionsmiljön.

Vi återkommer senast kl 11:00 med mer information.

 

2021-08-16 | Ladoksupporten