Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Prestandaproblem kan upplevas för närvarande. Felsökning pågår och eventuella åtgärder kommer genomföras vid behov

Vi återkommer senast kl 15.00 med mer information.

 

 

2019-01-14 | Ladoksupporten