Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Miljön är fortfarande stabil efter de åtgärder som genomförts tidigare idag.

Vi utreder bakomliggande orsak till problemen. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella om behov uppstår imorgon.

 

Vi återkommer imorgon förmiddag med mer information.

 

 

2018-12-13 | Ladoksupporten