Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Vi har fortsatta driftstörningar i Ladok – produktionsmiljö, som berör hämta intyg i studentgränssnittet samt hantering av bilagor i bevisärenden, samt fel vid borttagning av registering som ger oönskade borttag av aktivitetstillfällesanmälan.

För mer information se Kända fel.

Mer information kommer senast klockan 12.00.

2018-11-26 |