Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Det är forsatt inte är möjligt att kontrollera information om examen via Ladok för studenter.

Arbete med en lösning pågår.

Vi återkommer senast kl. 15.00 med mer information.

2023-05-26 | Ladoksupporten