Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Det är fortsatt problem med överföringen av filer till SCB. Felsökning pågår tillsammans med SCB.

Vi återkommer senast kl.16.00 med mer information.

2022-09-20 | Ladoksupporten