Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Vi har fortsatt problem att ta emot feeds från NyA i Ladok-produktionsmiljö.

En rättning kommer genomföras så snart det är möjligt.

Vi återkommer när rättningen är genomförd.

2019-11-06 | Ladoksupporten