Ladok

Fortsatt driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Uppgraderingen pågår fortfarande. Det innebär att miljön inte är tillgänglig för närvarande. Driftstörningen beror på problem vid inläsning av ny databaskopia från produktionsmiljön. Uppgraderingen till version 1.69 påverkas inte.


Vi återkommer senast kl 17:00 med mer information.

 

 

2021-06-04 | Ladoksupporten