Ladok

Fortsatt driftstörning i feeds nya Ladok – produktionsmiljö

Åtgärderna i produktionsmiljön ser inte ut att gett önskad effekt. Felsökning fortgår.

Vi återkommer senast kl15.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-12 | Ladoksupporten