Ladok

Fortsatt driftstörning i alla Ladok-miljöer

Vi har fortsatt driftstörningar i alla Ladok-miljöer, inklusive Ladok-produktionsmiljö. Arbete med att starta upp våra miljöer pågår fortsatt.

Jira är nu åtkomligt, men åtkomst till Confluence påverkas fortfarande.

Vi återkommer med mer information senast kl 13.00.

2020-04-20 | Ladoksupporten