Ladok

Fortsatt driftstörning i alla Ladok-miljöer

Vi har fortsatt driftstörningar i alla Ladok-miljöer. På grund av ett tidigare strömavbrott i den bakomliggande driftmiljön är alla Ladok-miljöer inklusive Ladok-produktionsmiljö inte åtkomliga för närvarande. Även åtkomst till Jira och Confluence påverkas. Arbete med att starta upp våra miljöer pågår.

Vi återkommer med mer information senast kl 11.00

2020-04-20 | Ladoksupporten