Ladok

Fortsatt driftstopp i samtliga Ladok-miljöer

Arbetet med att ta upp drabbade IT-miljöer på ett kontrollerat sätt fortgår. Vi beräknar att produktionsmiljön kan startas upp under förmiddagen, men den kommer hållas stängd till dess vi har säkerställt normal drift.

Vi återkommer med mer information senast kl 09.00 alternativt så snart problemet är åtgärdat.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-15 | Ladoksupporten