Ladok

Fortsatt driftstopp i samtliga Ladok-miljöer

Arbete med att ta upp drabbade IT-miljöer på ett kontrollerat sätt fortgår. Ladok-miljöerna är prioriterade, men det kan dröja hela dagen innan alla miljöer är igång igen. Produktionsmiljön kommer hållas stängd till dess vi har säkerställt normal drift.

Vi återkommer senast kl 15.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-14 | Ladoksupporten