Ladok

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 09:00 med mer information.

2022-01-19 | Ladoksupporten