Ladok

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 10:00 med mer information.

2021-10-13 | Ladoksupporten