Ladok

Förbättringar vid uppgradering av produktionsmiljön

Från och med uppgraderingen till version 1.20 torsdag den 31 januari kommer både tidpunkt och metod för uppgradering av produktionsmiljön att förändras. Uppgraderingen kommer från och med nu att påbörjas klockan 04.00 då vår uppföljning visar att aktiviteten är som lägst i systemet. Systemet beräknas normalt vara uppe igen senast klockan 06.00.

Uppgraderingen genomförs fortsättningsvis även helt automatiskt vilket innebär att om något går fel så återställes systemet till den tidigare versionen. Vid eventuellt fel utreds detta under kommande dag och ett ny försök att uppgradera görs nästkommande natt, normalt natt mot fredag. Misslyckas även detta stoppas automatiken och en fördjupad utredning inleds. Meddelande kommer som vanligt att gå ut två dagar före det att uppgraderingen genomförs. Vid misslyckad uppgradering kommer detta att meddelas och ny tidpunkt anges.

2019-01-17 | Ladoksupporten